EN

Käyttöehdot

1. Yleiset ehdot

Www.werstasstore.fi on Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n (”Teknologiakiinteistöt”) markkinapaikka. Näitä sopimusehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan Teknologiakiinteistöjen ja sen asiakkaiden (”Asiakas”) välisessä kauppasuhteessa. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia Käyttöehtoja, jotka ovat luettavissa www.werstasstore.fi verkkosivuilta. Teknologiakiinteistöillä on oikeus päivittää Käyttöehtoja ilman ennakkoilmoitusta.

2. Asiakas ja tietosuoja

Www.werstasstore.fi toivottaa tervetulleeksi kaikki yritysasiakkaat. Asiakkaan tulee luovuttaa tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät yrityksen ja yhteyshenkilön nimen, puhelinnumeron, sähköpostin, y-tunnuksen, postiosoitteen sekä puhelinnumeron.

Asiakkaiden tiedot on tallennettu Teknologiakiinteistöjen asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen. Teknologiakiinteistöt sitoutuu suojaamaan Asiakkaan henkilötietojen yksityisyyttä ja käyttämään henkilötietoja luotettavasti ja kulloinkin sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Asiakas voi tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä Teknologiakiinteistöihin. Yhteydenotot on tehtävä kirjallisena ja toimitettava osoitteeseen Turun Teknologiakiinteistöt Oy, Tykistökatu 6, 20520 Turku.

3. Hinnasto

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Teknologiakiinteistöt tai sen mahdollisesti käyttämät toimittajat eivät ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä.

Palveluja koskevat maksut peritään kuukausittain etukäteen erikseen sovittuna eräpäivänä. Kertaluonteiset palvelut laskutetaan kuitenkin jälkikäteen kuukausittain, ellei toisin sovita. 

4. Maksaminen

Ajankohtaiset tiedot maksutavoista löytyvät www.werstasstore.fi -verkkosivuilta.

5. Yritysasiakkaiden lisäehdot

Teknologiakiinteistöt ei vastaa tuotteen tai palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetyksestä, vahingosta tai tulon menetyksestä. Teknologiakiinteistöjen korvausvastuu rajoittuu aina Käyttöehtojen sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

Teknologiakiinteistöt ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. Teknologiakiinteistöt ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle ylivoimaisen esteen kohdalla Asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.

Teknologiakiinteistöt ei muutoinkaan vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Teknologiakiinteistöjen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Www.werstasstore.fi on velvollinen ilmoittamaan Asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä.

Ostaessaan tuotteen tai palvelun Asiakas hyväksyy kiistattomasti Teknologiakiinteistöjen Käyttöehdot. Mahdollisia Asiakkaan käyttämiä hankintasopimusehtoja ei noudateta niiden ollessa ristiriidassa Teknologiakiinteistöjen Käyttöehtojen kanssa.

Hiljaisten huoneiden ja neuvottelutilojen varaukset voi peruuttaa kuluitta viimeistään 2 päivää ennen varauksen voimaantuloa. WERSTAS -jäsenyyttä koskevat sopimusehdot esitetään erikseen liittymisprosessin yhteydessä.

6. Evästeiden käyttö

Www.werstasstore.fi -sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Jos käyttäjä ei halua vastaanottaa evästeitä, voi käyttäjä säätää selaimensa asetuksia haluamallaan tavalla. On hyvä huomioida, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Evästeet mahdollistavat tyypillisesti tiettyjen tietokonetta koskevien tietojen keräämisen. Näitä tietoja ovat käyttäjän IP-osoite, kellonaika, käytetyt sivut, selaintyyppi, mistä verkko-osoitteesta, verkkotunnuksesta ja miltä palvelimelta käyttäjä on tullut sivustolle.

Www.werstasstore.fi -sivustolla käytetään sekä istuntokohtaisia että seurantaevästeitä. Sivustolla kerättävät istuntokohtaiset evästeet säilyvät muistissa selaimen aukiolon ajan, mutta tuhoutuvat, kun selain suljetaan. Ainoastaan uusien kävijöiden ja palaajien tunnistamiseen käytettävät seurantaevästeet säilyvät.

Www.werstasstore.fi -sivustolla käytetään kolmannen osapuolen tarjoamaa analytiikkaohjelmistoa (Google Analytics), joka asettaa seurantaevästeen käyttäjän koneelle. Evästeen avulla voidaan seurata, onko kyseessä sivustolle palaava käyttäjä.

7. Käyttöehtojen muutokset

Teknologiakiinteistöt pidättää oikeuden muuttaa tarvittaessa näitä Käyttöehtoja.

8. Sovellettava lainsäädäntö ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Käyttöehdoista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli asiaa ei saada ratkaistua neuvotteluteitse, ratkaistaan erimielisyys lopullisesti yhden välimiehen välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Jos Osapuolet eivät ole päässeet sopimukseen välimiehestä 30 päivän kuluessa siitä, kun Osapuoli on saanut toiselta Osapuolelta ilmoituksen välimiesmenettely aloittamisesta, välimiehen nimeää Keskuskauppakamarin välityslautakunta

9. Yhteystiedot

Turun Teknologiakiinteistöt Oy
Y-tunnus: 2349955-3
Osoite: Tykistökatu 6, 20520 Turku
Sähköposti: toimisto@teknologiakiinteistot.fi